Cultuurplan 2017-2020

Artpark heeft een aanvraag ingediend in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 (gemeente Rotterdam); met als titel, Artpark als experimentele ‘free-zone’, kunstlaboratorium en culturele proeftuin.

 

CityLab010

ARTPARK FREE-ZONE  zal voor 2016 een subsidieaanvraag indienen bij  CityLab010  (Gemeente Rotterdam) voor de start-up en het ontwikkelen van een Artpark kwartiermakers expo-paviljoen als basisvoorziening om het initiatief gefaseerd verder te ontwikkelen.

PLANNEN VOOR 2016