Artpark ‘Free-Zone’

Plan voor een duurzaam permanent kunstpark, tevens een modulair kunstlaboratorium als kwartiermaker en creatieve incubator voor de opmaak van een toekomstige groene culturele proeftuin – Artpark (3-5 ha.). Een mogelijk geschikte vestigingslocatie voor dit hybride kunstpark is het ontwikkelingsgebied Stadshavens Merwe-Vierhaven (M4H), in de gebiedsvisie op te nemen als integraal deelplan. Artpark is een ‘Free-Zone’ op een groene buitenplaats. Een park-achtige vrije culturele ruimte voor presentaties en uiteenlopende kunstexperimenten. Hier is ruimte voor proefopstellingen, ‘work in progress’, kunst in de openbare ruimte, (tijdelijke) ruimtelijke installaties, kleinschalige experimentele expo-paviljoens, parasites, follies enz. Artpark kan middels de focus op een interculturele diverse programmering en brede publieke dimensie uitgroeien tot een nieuwe stedelijke culturele hotspot (gefaseerde ontwikkeling). Artpark is een project van de Stichting Internationaal Kunstambassade Park.