Sponsoring

SPONSORING EN GIFTEN:

Bedrijven en particulieren zijn van harte welkom om Artpark te ondersteunen.

ING bank:   NL38  INGB  0008 1229 89

Stichting Internationaal Kunstambassade Park
KvK. te Rotterdam:   nr. 41134312