Artpark ‘Free-Zone’

maandag 05 maart, 2018

Toegankelijkheid en zichtbaarheid van kunst: Artpark ensceneert verbeelding, de beleving en ontmoeting met kunst op een andere wijze dan gebruikelijk in Rotterdam, een park. Plan voor een duurzaam permanent kunstpark, tevens een modulair kunstlaboratorium als kwartiermaker en creatieve incubator voor de opmaak van een toekomstige groene culturele proeftuin – Artpark (ca. 5 – 10 ha.). Een mogelijk geschikte vestigingslocatie voor dit hybride kunstpark is het ontwikkelingsgebied Stadshavens Merwe-Vierhaven (M4H), in de gebiedsvisie op te nemen als integraal deelplan. Artpark is een culturele ‘Free-Zone’ op een groene buitenplaats. Een poëtische ‘park-campus’ voor presentaties en uiteenlopende kunstexperimenten. Hier is ruimte voor proefopstellingen, ‘work in progress’, kunst in de openbare ruimte, (tijdelijke) ruimtelijke installaties, kleinschalige experimentele expo-paviljoens, parasites, follies enz. Artpark kan middels een diverse programmering met aandacht voor diversiteit en nieuw talent, een sterke publieke dimensie, uitgroeien tot een nieuwe stedelijke culturele hotspot (gefaseerde ontwikkeling).

Artpark is een initiatief van Han Goan Lim (founder).

Nieuws / Programma

Cultuureiland

vrijdag 03 augustus, 2018

Belangstelling voor het plan Artpark vanuit de gemeente Amsterdam:  op 3 juli 2018 vond een interessant rondetafelgesprek plaats in het Amsterdamse Bos. Het ging over de ambitie van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de ontwikkeling en vorm van een mogelijk ‘Cultuureiland’ rondom het Bostheater (in het Amsterdamse Bos). Ook de initiatiefnemer van Artpark was hier voor uitgenodigd en heeft een presentatie gegeven.

Artpark ‘Free-Zone’

maandag 05 maart, 2018

Toegankelijkheid en zichtbaarheid van kunst: Artpark ensceneert verbeelding, de beleving en ontmoeting met kunst op een andere wijze dan gebruikelijk in Rotterdam, een park. Plan voor een duurzaam permanent kunstpark, tevens een modulair kunstlaboratorium als kwartiermaker en creatieve incubator voor de opmaak van een toekomstige groene culturele proeftuin – Artpark (ca. 5 – 10 ha.). Een mogelijk geschikte vestigingslocatie voor dit hybride kunstpark is het ontwikkelingsgebied Stadshavens Merwe-Vierhaven (M4H), in de gebiedsvisie op te nemen als integraal deelplan. Artpark is een culturele ‘Free-Zone’ op een groene buitenplaats. Een poëtische ‘park-campus’ voor presentaties en uiteenlopende kunstexperimenten. Hier is ruimte voor proefopstellingen, ‘work in progress’, kunst in de openbare ruimte, (tijdelijke) ruimtelijke installaties, kleinschalige experimentele expo-paviljoens, parasites, follies enz. Artpark kan middels een diverse programmering met aandacht voor diversiteit en nieuw talent, een sterke publieke dimensie, uitgroeien tot een nieuwe stedelijke culturele hotspot (gefaseerde ontwikkeling).

Artpark is een initiatief van Han Goan Lim (founder).