PLAN SCENARIO

ArtZone-010

Een modulair kunstlaboratorium, als experimentele vrijplaats, groene proeftuin voor beeldende kunst en design (‘art free-zone’)

ArtZone-010  als exclusieve kwartiermaker voor een te ontwikkelen culturele proeftuin en aanzet voor een toekomstig hybride kunstpark en ‘Arts District’. Mogelijke situering van deze culturele hotspot als creatieve incubator is het Stadshavens- deelgebied Merwe-Vierhavens (M4H).

Artzone-010 is een publiekstoegankelijke culturele buitenplaats, experimenteerplek, vrije ruimte voor presentaties, onderzoek, kunstexperimenten, ‘work in progress’, kunst in de openbare ruimte voor tijdelijke en semi-permanente ruimtelijke installaties, proefopstellingen, site-specific art, enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

beeldimpressie ArtZone-010  kunstlaboratorium, duurzaam en modulair kwartiermakers paviljoen (zelfvoorzienend).

architectuurconcept: Wim Kloosterboer/MADE Architecten i.s.m. Han Goan Lim

 

Kunstlaboratorium en culturele proeftuin

De dynamische stad verkeert in een continu ontwikkelings- en vernieuwingsproces. Kunst en cultuur maakt altijd deel uit van dit proces en heeft er een toenemende vitale rol in. Soms als aanjager of katalysator van dit proces, en is altijd een belangrijke indicator voor de stad. Een stad in ontwikkeling eist ruimte voor vernieuwing en verandering, zoekt ruimte voor diversiteit en experiment en inspireert anderen door zichtbaarheid te geven aan nieuwe ideeën. Kunst draagt daar aan bij. Dit alles vormt de basis voor de zo kenmerkende culturele vitaliteit van de stad, namelijk het belang van ruimte voor nieuwe ideeën en culturele innovatie. ArtZone-010  kan de bestaande culturele infrastructuur en het beeld van Rotterdam als moderne kunststad versterken.

 

Missie, visie en strategie

ArtZone-010  als mogelijke incubator voor het Merwe-Vierhavengebied (M4H) moet in de ruimtelijke setting van een natuurlijk groen kunstpark een bijzonder ‘Arts District’ worden. Een inspirerende culturele hotspot en ontmoetingsplaats voor zowel creatieve makers als publiek.

Het idee is om hier een samenbindende kracht en synergie van uit te laten gaan, namelijk het gebied van een culturele dimensie te voorzien.

 

ArtZone-010  creëert:

  • Ruimte voor experiment en verbeelding
  • Ruimte voor het onverwachte
  • Een nieuwe dimensie voor kunst en cultuur

 

Culturele proeftuin en creatieve ‘free-zone’

De ambitie van ArtZone-010 is het ontwikkelen van een innovatieve culturele proeftuin die zich richt op actuele ontwikkelingen en cross-overs in de beeldende kunst, architectuur, design en media-kunst. ArtZone-010 richt zich op een breed publiek en biedt als creatieve vrijplaats en regelvrije zone ruimte voor avontuur en experiment, nieuwe ideeën en co-creatie (fusions) tussen creatieve- en andere disciplines, maar ook voor verdieping en onderzoek. Hier is het mogelijk om bijvoorbeeld proefopstellingen en ruimtelijke prototypen uit te proberen (test-site), is er ruimte en tijd voor procesmatige ontwikkelingen in de kunst. Het idee is, op basis van synergie, kunst te verbinden met andere sectoren (ook met onderwijs, wetenschap en technologie), nieuwe ontwikkelingen en innovatie te laten ontstaan. ArtZone-010  is als experience-park tevens een vernieuwend platform en inspirerende ontmoetingsplaats voor publiek en creatieve makers. Daarnaast fungeert ArtZone-010  als platform en ontmoetingscentrum een verbindende katalysator tussen verschillende creatieve initiatieven en disciplines.

 

Kunst en cultuur als bron van inspiratie en creativiteit

Geen innovatie zonder creativiteit

Innoveren door te experimenteren

 

ArtZone-010 wil een impuls geven aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Rotterdam, de stedelijke diversiteit van de bestaande culturele infrastructuur versterken met iets nieuws waarbij de groene buitenruimte van het kunstpark uitgangspunt is. Gestreefd wordt naar een nieuwe dimensie van kunstbeleving en verbeelding waarbij publieke interactie centraal staat. ArtZone-010 engageert zich met de maatschappij en ziet connectiviteit als een kans, creëert als proeftuin en ARTLAB ruimte voor een nieuwe elan in de kunst en maakt talent zichtbaar.

 

Programma

ArtZone-010  als groene parkcampus een eigenzinnige biotoop. Het voorziet ondermeer in een duurzaam expo-paviljoen dat kunstlaboratorium en tentoonstellingsruimte is voor wisselende presentaties, het hele jaar door. Het biedt verder ruimte aan een art & designstore (ook hergebruik/re-use design) waar ontwerpers nieuwe producten presenteren, een media-lounge voor media-art, virtual reality en animatie. Daarnaast zullen er ook presentaties, installaties, tijdelijke kunstwerken in het park en in de paviljoens te zien zijn. Er zal aandacht zijn voor creatieve disciplines zoals mode, performance art, design. Het kunstpark als synergie proeftuin biedt ruimte voor experiment en syntheses van kunst, design, technologie en architectuur.

Paviljoens en parasites  (gefaseerde ontwikkeling)

In het kunstpark is er plaats voor meerdere kleinschalige paviljoens   (ca. 30 – 100 m2 opp.), ‘parasites’ en ‘follies’ als innovatieve symbioses tussen architectuur, design en kunst. Het aantal paviljoens is afhankelijk van de beschikbare parkruimte. De paviljoens zijn duurzaam en verplaatsbaar, modulair of ’mobiel’. Afhankelijk van het ruimtelijk concept zijn ze te gebruiken als bijzondere installatie- en wisselende presentatieruimte voor kunst en design, tactiele ervaringsruimte, soundscape experience, media-art, virtual reality, themapaviljoen, galerie, conceptstore, kunstambassade, ‘artist in residence’ studio’s of als exclusieve overnachtingsruimte, expositieruimte enz. Hierdoor onstaat een tot de verbeelding sprekend kunstpark waar steeds nieuwe dingen te ontdekken zullen zijn.

Kunstambassades  (internationaal)

Optie:

‘geen landen maar steden’

Het ArtZone-010  programma voorziet ook in de mogelijke realisatie van eveneens kleinschalige paviljoens die als internationale kunstambassade gebruikt kunnen worden. Dit zijn buitenlandse relaties waar Rotterdam een bijzondere stedenband mee heeft (Partnersteden of Zusterhavens); o.a. Shanghai, Kobe, Seattle, Istanbul, Buenos Aires, Jakarta, Dresden, Havana. Dit kan ook uitgebreid worden met steden die (nog) geen partnerstad zijn. Een internationaal kunstambassade paviljoen toont culturele presentaties en projecten van eigen kunstenaars of ontwerpers en stimuleert de internationale uitwisseling en samenwerking.

Kunstambassades worden gefinanciërd door stakeholders en de deelnemende steden of landen. Gezamenlijk vormen de kunstambassades met de overige ArtZone-010 voorzieningen een attractief themapark   ( kunstambassades zijn bewust kleinschalig – ‘lightbuilding’ > opp. richtlijn ca. 100 – 250 m2.).

Hergebruik en duurzaamheid

Uitgangspunt in ArtZone-010  is om alle voorzieningen zoveel mogelijk duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast zal gestreefd worden naar hergebruik van materialen.       Het expopaviljoen zal energieneutraal en op termijn zelfvoorzienend zijn; als gebouw tevens ‘drager’ en ‘testruimte’ zijn voor co-creatie, experimentele innovaties op het gebied van nieuwe duurzame energie-technologieën. Hiervoor zal er samenwerking zijn met andere initiatieven, kennis- en onderwijs-instituten en de ‘clean-tech’ sector.

 

De stad is altijd in beweging en zal zich continu vernieuwen, ook op kunst- en cultuurgebied

Kunst in een ándere context en enscenering genereert nieuwe aandacht en nieuw publiek

 ArtZone-010  draagt bij aan de zichtbaarheid van kunst en design in de stad

 

Projectlocatie:   ArtZone-010  geeft mede bekendheid aan het gebied en trekt publiek  (‘placemaking’ en waardecreatie)

Als projectlocatie is Stadshavens, Merwe-Vierhavengebied (M4H) de meest reële optie. Voor de Marconistraat zone heeft Artpark al eerder een masterplan ontwikkeld (samen met UNO-Architecten in 2007). Tijdens de Archituurbiënnale heeft Artpark voor het onderdeel ‘Rotterdam 2007, City of Architectuur’ een ideeënprijsvraag georganiseerd voor kleinschalige innovatieve paviljoens die de basis vormden voor het toenmalige inrichtingsconcept.

 

M4H kan een culturele vrijhaven van innovatie en verbeelding worden

ArtZone-010  brengt de stad naar de haven en omgekeerd

 

Han Goan Lim / initiatiefnemer (founder)

 

ArtZone-010  is een project van Artpark.

Stichting Internationaal Kunstambassade Park

expositieruimtel Artpark 4,3Mb

1_1 nachtbeeld Small