PLAN SCENARIO

 *

Artpark als culturele ‘free-zone’

Het concept Artpark is meerduidig:  een modulair kunstlaboratorium en experimentele vrijplaats voor beeldende kunst, architectuur en design, een groene natuurinclusieve culturele proeftuin . . . .

Artpark als exclusieve kwartiermaker voor een te ontwikkelen culturele proeftuin en aanzet voor een toekomstig hybride kunstpark (ca. 7 – 12 ha. of groter). Mogelijke situering van deze groene- culturele hotspot als creatieve incubator is het Stadshavensgebied Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam-West, maar ook andere locaties in andere steden zijn zeker denkbaar. 

Artpark is een publiekstoegankelijke groene culturele buitenplaats en experimentele ruimte voor exposities en tentoonstellingen. Hier is vrije ruimte voor zowel presentatie en performance als experiment, onderzoek en ‘work in progress’. Het is een experimenteerplek en test-site voor kunst in de openbare ruimte, kleinschalige architectuur en (spatial) design, tijdelijke en semi-permanente ruimtelijke installaties, proefopstellingen, site-specific art, enz.

beeldimpressie kunstlaboratorium Artpark, duurzaam en modulair kwartiermakers paviljoen (zelfvoorzienend).

architectuurconcept: Wim Kloosterboer / MADE Architecten i.s.m. Han Goan Lim

 

Kunstlaboratorium en culturele proeftuin

De dynamische stad verkeert in een continu ontwikkelings- en vernieuwingsproces. Kunst en cultuur maakt altijd deel uit van dit proces en heeft er een toenemende vitale rol in. Soms als aanjager of katalysator van dit proces, en is altijd een belangrijke indicator voor de stad. Een stad in ontwikkeling eist ruimte voor vernieuwing en verandering, zoekt ruimte voor diversiteit en experiment en inspireert anderen door zichtbaarheid te geven aan nieuwe ideeën. Kunst draagt daar aan bij. Dit alles vormt de basis voor de zo kenmerkende culturele vitaliteit van de stad, namelijk het belang van ruimte voor nieuwe ideeën en culturele innovatie. Artpark kan de bestaande culturele infrastructuur en het beeld van Rotterdam als moderne kunststad versterken met een nieuw concept.

 

Placemaking en waardecreatie  –  locatie optie  > M4H Stadshavens gebied Rotterdam

Artpark  kan bijdragen aan een publieke en culturele dimensie in het M4H gebied (placemaking en waardecreatie).

Naast diverse andere initiatieven in het M4H gebied kan Artpark met name het publieke element een impuls geven. Als Artpark de ruimte krijgt kan het zich als een inspirerende culturele hotspot ontwikkelen en een toegevoegde waarde genereren met betrekking tot de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied.

Het idee is om hier een samenbindende kracht en synergie van uit te laten gaan, namelijk het gebied van een culturele dimensie te voorzien.

 

Artpark  creëert:

  • Ruimte voor experiment en verbeelding
  • Ruimte voor het onverwachte
  • Een nieuwe dimensie voor kunst en cultuur

 

Culturele proeftuin

De ambitie van Artpark is het ontwikkelen van een innovatieve culturele proeftuin die zich richt op actuele ontwikkelingen en cross-overs in de beeldende kunst, architectuur, design en media-kunst. Artpark richt zich op een divers publiek en biedt als creatieve vrijplaats en regelvrije zone, ruimte voor avontuur en experiment, nieuwe ideeën en co-creatie (fusions) tussen diverse disciplines. Naast exposities en tentoonstellingen zal er aandacht zijn voor verdieping en onderzoek. Verder zal het mogelijk zijn om bijvoorbeeld proefopstellingen en ruimtelijke prototypen uit te proberen (test-site), is er ruimte en tijd voor procesmatige ontwikkelingen in de kunst. Daarnaast is het idee is, op basis van synergie, kunst te verbinden met andere sectoren (ook met onderwijs, wetenschap en technologie), nieuwe ontwikkelingen en innovatie te laten ontstaan. Artpark is als experience-park een vernieuwend platform en een inspirerende ontmoetingsplaats voor publiek en creatieve makers.

 

Kunst en cultuur als bron van inspiratie en creativiteit

Geen innovatie zonder creativiteit

Innoveren door te experimenteren

 

Artpark wil een impuls geven aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Rotterdam, de stedelijke diversiteit van de bestaande culturele infrastructuur versterken met iets nieuws waarbij de groene buitenruimte van het kunstpark uitgangspunt is. Gestreefd wordt naar een nieuwe dimensie van kunstbeleving en verbeelding waarbij publieke interactie centraal staat. Artpark engageert zich met de maatschappij en ziet kunst en cultuur, in een intercultureel perspectief, als een kansrijke verbindende katalysator  >  cultuur als gemeenschappelijke vrijplaats. Artpark creëert als proeftuin ruimte voor een nieuwe elan in de kunst en geeft talent een podium.

Publiek en diversiteit

Het parkconcept, de inhoudelijke uitgangspunten en programmering creëren voor Rotterdam een nieuwe vorm en betekenis voor kunst en cultuur welke mede aantrekkelijk zal zijn voor een nieuw divers en intercultureel publiek.

Programma

Artpark  als groene natuurinclusieve parkcampus en eigenzinnige biotoop. Het voorziet ondermeer in een duurzaam expo-paviljoen als kunstlaboratorium en tentoonstellingsruimte voor wisselende presentaties, het hele jaar door. Het biedt verder ruimte aan een art & designstore (ook hergebruik/re-use design, circulair) waar internationale ontwerpers nieuwe producten presenteren, een media-lounge voor media-art, virtual reality en animatie. Daarnaast zullen er ook exposities, installaties, tijdelijke kunstwerken in het park en in de paviljoens te zien zijn. Er zal aandacht zijn voor meerdere creatieve disciplines (en cross-overs) zoals kunst, performance art, design, mode. Het kunstpark als synergie proeftuin biedt ruimte voor experiment, co-creatie en syntheses van kunst, design, technologie en architectuur. Ook is een ‘artists in residence’ (gastateliers) programma gepland in het kader van internationale uitwisseling van kunstenaars en tijdelijke werkperiodes.

Paviljoens en parasites

In het kunstpark is er plaats voor meerdere kleinschalige paviljoens  (ca. 30 – 100 m2 opp.), ‘parasites’ en ‘follies’ e.d. als innovatieve symbioses tussen architectuur, design en kunst. Het aantal paviljoens is afhankelijk van de beschikbare parkruimte. De paviljoens zijn duurzaam en verplaatsbaar, modulair of mobiel (gefaseerde en organische ontwikkeling). Afhankelijk van het ruimtelijk concept zijn ze te gebruiken als bijzondere installatie- en wisselende presentatieruimte voor kunst en design, tactiele ervaringsruimte, soundscape experience, media-art, virtual reality, themapaviljoen, expositieruimte, conceptstore, kunstambassade, enz. Hierdoor ontstaat een tot de verbeelding sprekend kunstpark waar steeds nieuwe dingen bijkomen en te ontdekken zullen zijn.

Kunstambassades  (internationaal)

‘geen landen maar steden’

Het Artpark programma voorziet ook in de mogelijke realisatie van eveneens kleinschalige paviljoens die als internationale kunstambassade gebruikt kunnen worden. Dit zijn buitenlandse relaties waar Rotterdam een bijzondere stedenband mee heeft (Partner- Zustersteden of Zusterhavens); bijvoorbeeld Shanghai, Kobe, Seattle, Istanbul, Buenos Aires, Jakarta, Dresden. Dit kan ook uitgebreid worden met steden die (nog) geen partnerstad zijn. Een internationaal kunstambassade paviljoen toont culturele presentaties en projecten van eigen kunstenaars of ontwerpers en stimuleert de internationale uitwisseling en samenwerking. Naast Rotterdam zijn ook locaties in andere gemeenten  denkbaar.

Kunstambassades worden gefinanciërd door stakeholders en de deelnemende steden of landen. Gezamenlijk vormen de kunstambassades met de overige Artpark voorzieningen een attractief cultureel themapark   ( kunstambassades zijn kleinschalig – ‘lightbuilding’  en modulair  > opp. richtlijn ca. 100 – 250 m2.).

Ontwikkeling en fasering

Fasering:  als eerste zal op een (eventueel tijdelijke) locatie een duurzaam en modulair expo-paviljoen als kwartiermaker gerealiseerd worden. Het paviljoen zal in de pioniersfase als kunstlaboratorium het centrum en vertrekpunt zijn voor de ontwikkeling en van hieruit een start maken van de diverse programma-doelstellingen.

 

Hergebruik en duurzaamheid

Uitgangspunt in Artpark is om alle voorzieningen zoveel mogelijk duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast zal gestreefd worden naar hergebruik van materialen (circulair). Het expo-paviljoen zal energieneutraal en op termijn zelfvoorzienend zijn; als gebouw tevens ‘drager’ en ‘testruimte’ zijn voor experimentele innovaties op het gebied van nieuwe duurzame energie-technologieën. Hiervoor zal er samenwerking zijn met andere initiatieven, kennis- en onderwijs-instituten.

 

De stad is altijd in beweging en zal zich continu vernieuwen, ook op kunst- en cultuurgebied

Kunst in een ándere context en enscenering genereert nieuwe aandacht en nieuw publiek

Artpark draagt bij aan de zichtbaarheid van kunst en design in de stad

 

Projectlocatie 

Als mogelijke projectlocatie is Stadshavens, Merwe-Vierhavengebied (M4H) een reële optie. Voor de Marconistraat zone heeft Artpark al eerder een masterplan ontwikkeld (samen met UNO-Architecten in 2007). Tijdens de Architectuurbiënnale heeft Artpark voor het onderdeel  ‘Rotterdam 2007, City of Architectuur’ een ideeënprijsvraag georganiseerd voor kleinschalige innovatieve paviljoens die de basis vormden voor het toenmalige inrichtingsconcept. Echter ook andere locaties zijn denkbaar . . . .

 

M4H kan naast een ‘Makersdistrict’, een culturele vrijhaven van innovatie en verbeelding worden

Artpark  brengt de stad naar de haven en omgekeerd

 

Han Goan Lim / initiatiefnemer (founder)

expositieruimtel Artpark 4,3Mb

1_1 nachtbeeld Small