PLAN SCENARIO

axo_2 NACHTs NEW 4,4MbArtpark paviljoen – concept Wim Kloosterboer / MADE Architecten i.s.m. Han Goan Lim

 

Artpark als experimentele ‘free-zone’, kunstlaboratorium en culturele proeftuin

 

‘Make it happen’

De dynamische stad verkeert in een continu ontwikkelings- en vernieuwingsproces. Kunst en cultuur maakt altijd deel uit van dit proces en heeft er een toenemende vitale rol in. Soms als aanjager of katalysator van dit proces, en is altijd een belangrijke indicator voor de stad. Een stad in ontwikkeling eist ruimte voor vernieuwing en verandering, zoekt ruimte voor diversiteit en experiment en inspireert anderen door zichtbaarheid te geven aan nieuwe ideeën. Kunst draagt daar aan bij. Dit alles vormt de basis voor de zo kenmerkende culturele vitaliteit van de stad, namelijk het belang van ruimte voor nieuwe ideeën en culturele innovatie. Artpark kan het beeld van Rotterdam als moderne kunststad mede versterken.

 

Missie, visie en strategie

Artpark Free-Zone als potentiële incubator voor het Merwe-Vierhavengebied (M4H), moet een culturele hotspot en onmoetingsplaats worden voor zowel creatieve makers als publiek.

Artpark richt zich op drie pijlers: beeldende kunst en AV/media-art, design, architectuur, environmental art. Belangrijk zijn echter ook de cross-overs en co-creatie tussen deze disciplines. Het initiatief verhoudt zich goed tot de overige ambities van dit ontwikkelingsgebied zoals, de maakindustrie, Stadshavens Innovation District. Verder zijn in het M4H gebied ondermeer gevestigd:  Kunst & Complex, Marconia, Atelier van Lieshout, Made in 4Havens, de SuGu Club, Studio Roosegaarde, stadsboerderij ‘Uit Je Eigen Stad’ en de ‘Fruitvis’. Het idee is om hier een samenbindende kracht en synergie van uit te laten gaan, namelijk het gebied van een culturele dimensie te voorzien.

 

Artpark creëert:

 

  • Ruimte voor experiment en verbeelding
  • Ruimte voor het onverwachte
  • Een nieuwe dimensie voor kunst en cultuur

 

Culturele proeftuin en creatieve ‘free-zone’

De ambitie van Artpark is het ontwikkelen van een innovatieve culturele proeftuin die zich richt op actuele ontwikkelingen en cross-overs in de beeldende kunst, architectuur, design en media-kunst. Artpark richt zich op een breed publiek en biedt als creatieve vrijplaats en regelvrije zone ruimte voor avontuur en experiment, nieuwe ideeën en co-creatie (fusions) tussen creatieve- en andere disciplines, maar ook voor verdieping en onderzoek. Hier is het mogelijk om bijvoorbeeld proefopstellingen en ruimtelijke prototypen uit te proberen (test-site), is er ruimte en tijd voor procesmatige ontwikkelingen in de kunst. Het idee is, op basis van synergie, kunst te verbinden met andere sectoren (ook met onderwijs, wetenschap en technologie), nieuwe ontwikkelingen en innovatie te laten ontstaan. Artpark is als experience-park tevens een vernieuwend platform en inspirerende ontmoetingsplaats voor publiek en creatieve makers. Daarnaast fungeert Artpark als een verbindende katalysator tussen verschillende creatieve initiatieven en disciplines.

 

Kunst en cultuur als bron van inspiratie en creativiteit

Geen innovatie zonder creativiteit

Innoveren door te experimenteren

 

Artpark wil een impuls geven aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Rotterdam, de stedelijke diversiteit van de bestaande culturele infrastructuur versterken met iets nieuws waarbij de groene buitenruimte van het kunstpark uitgangspunt is. Gestreefd wordt naar een nieuwe dimensie van kunstbeleving en verbeelding waarbij publieke interactie centraal staat. Artpark engageert zich met de maatschappij en ziet connectiviteit als een kans, creëert als proeftuin en artlab ruimte voor een nieuwe elan in de kunst en maakt talent zichtbaar.

 

Programma

Arpark is als groene parkcampus een eigenzinnige biotoop. Het voorziet ondermeer in een duurzaam expo-paviljoen dat tevens kunstlaboratorium en tentoonstellingsruimte is voor wisselende presentaties, het hele jaar door. Het biedt verder ruimte aan een art & designstore (ook hergebruik design) waar ontwerpers nieuwe producten presenteren, een media-lounge voor  AV-media-kunst, film en animatie. Daarnaast zullen er ook presentaties, installaties, tijdelijke kunstwerken in het park en in de paviljoens te zien zijn. Er zal aandacht zijn voor creatieve disciplines zoals mode, performance art, design. Het kunstpark als synergie proeftuin biedt ruimte voor experiment en syntheses van kunst, design, high-tech technologie en architectuur.

Paviljoens en parasites

In het park als proeftuin en ‘free-zone’ is er plaats voor meerdere kleinschalige paviljoens   (ca. 30 – 100 m2 opp.), ‘parasites’ en ‘follies’ als innovatieve symbioses tussen architectuur, design en kunst. Het aantal paviljoens is afhankelijk van de beschikbare parkruimte. De paviljoens zijn duurzaam en verplaatsbaar, modulair of ’mobiel’. Afhankelijk van het ruimtelijk concept zijn ze te gebruiken als bijzondere installatie- en wisselende presentatieruimte voor kunst en design, tactiele ervaringsruimte, soundscape experience, media-art, virtual reality, themapaviljoen, galerie, conceptstore, kunstambassade, ‘artist in residence’ studio’s of als exclusieve overnachtingsruimte, expositieruimte enz. Hierdoor onstaat een tot de verbeelding sprekend kunstpark waar steeds nieuwe dingen te ontdekken zullen zijn.

Kunstambassades (internationaal)

Het Artpark programma voorziet ook in de realisatie van eveneens kleinschalige paviljoens die als internationale kunstambassade gebruikt kunnen worden. Dit zijn buitenlandse relaties waar Rotterdam een bijzondere stedenband mee heeft (Partnersteden of Zusterhavens); o.a. Shanghai, Kobe, Seattle, Istanbul, Buenos Aires, Jakarta, Dresden, Havana. Dit kan ook uitgebreid worden met steden die (nog) geen partnerstad zijn en ook landenpaviljoens zijn mogelijk. Een internationaal kunstambassade paviljoen toont culturele presentaties en projecten van eigen kunstenaars of ontwerpers en stimuleert de internationale uitwisseling en samenwerking.

Kunstambassades worden gefinanciërd door stakeholders en de deelnemende steden of landen. Gezamenlijk vormen de kunstambassades met de overige Artpark voorzieningen een attractief themapark   ( kunstambassades zijn kleinschalig – ‘lightbuilding’ > opp. richtlijn ca. 100 – 250 m2.).

Hergebruik en duurzaamheid

Uitgangspunt in Artpark is om alle voorzieningen zoveel mogelijk duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast zal gestreefd worden naar hergebruik van materialen. Het publiekspaviljoen zal energieneutraal en op termijn zelfvoorzienend zijn; als gebouw tevens ‘drager’ en ‘testruimte’ zijn voor co-creatie, experimentele innovaties op het gebied van nieuwe duurzame energie-technologieën. Hiervoor zal er samenwerking zijn met andere initiatieven, kennis- en onderwijs-instituten, en de ‘clean-tech’ sector.

 

De stad is altijd in beweging en zal zich continu vernieuwen, ook op kunst- en cultuurgebied

 Kunst in een ándere context en enscenering genereert nieuwe aandacht en nieuw publiek

 Artpark draagt bij aan de zichtbaarheid van kunst in de stad

 

Artpark zal gefaseerd ontwikkeld worden en streeft bij voorkeur naar een permanente locatie die kan uitgroeien tot een volwaardig park. Semi-permanente of tijdelijke projectlocaties zijn evenwel ook mogelijk. Het ruimtelijk concept is flexibel en kan op een braakliggend (haven)-terrein of als groene ‘buitenplaats’ ergens randstedelijk ontwikkeld worden; gewenst opp. is ca. 2 – 3 ha.

 

Tijdens de ontwikkelingsfase organiseert Artpark op andere locaties tentoonstellingen.

 

Projectlocatie:   Artpark geeft mede bekendheid aan het gebied en trekt publiek  (‘placemaking’)

Als projectlocatie is ‘Marconia’ aan de Marconistraat in Rotterdam-west momenteel de meest reële optie (Stadshavens, Merwe-Vierhavengebied (M4H). Maar ook andere locaties zijn denkbaar bijvoorbeeld het nabijgelegen voormalige EON-terrein. Voor de Marconistraat zone heeft Artpark al eerder een masterplan ontwikkeld (samen met UNO-Architecten in 2007). Tijdens de Archituurbiënnale heeft Artpark voor het onderdeel ‘Rotterdam 2007, City of Architectuur’ een ideeënprijsvraag georganiseerd voor kleinschalige innovatieve paviljoens die de basis vormden voor het toenmalige inrichtingsconcept.

 

‘Artpark brengt de stad naar de haven en omgekeerd’

 

Han Goan Lim / initiatiefnemer (founder)

Stichting Internationaal Kunstambassade Park

expositieruimtel Artpark 4,3Mb

1_1 nachtbeeld Small