Archief

Ontwerp voor  het 1e Stadsinitiatief Rotterdam (2012), Wim Kloosterboer / MADE Architecten i.s.m. Han Goan Lim, 3D visualisatie Pepijn Berghout

 

PLAN  MARCONSTRAAT ZONE  ROTTERDAM  –  MERWEHAVEN – VIERHAVENGEBIED – 2007

Gebiedsontwikkeling en ‘place-making’ – ontwikkelingsplan Artpark, als incubator, voortijdig beeïndigd wegens onvoldoende medewerking van de gemeente Rotterdam  (2007).

Artpark – concept Marconistraat zone (2007)  i.s.m. UNO-Architecten / Michiel Versteegh

De Gemeente Rotterdam is van plan om het Merwe-Vierhavengebied (M4H) in Rotterdam-West (nu nog Stadshavengebied in gebruik) gefaseerd te herontwikkelen tot een uniek woon- en werkgebied waarbij het water en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn voor nieuwe woonvormen. Artpark wil vanuit het perspectief van culturele planologie, deels met (her)gebruik van aanwezig industrieel erfgoed, integraal deel uitmaken van deze nieuwe gebiedsontwikkeling.

Ruimtelijke ordening krijgt hierdoor een onderscheidende culturele dimensie die een verrijking en waardecreatie van het gebied zal opleveren. Culturele planologie geeft op deze manier een kwaliteitsimpuls en betekenis aan belangrijke leefbaarheidsfactoren als basis voor bewustwording, betrokkenheid en identiteit van mensen in een nieuwe omgeving. Door zich, vooruitlopend op de toekomstige stedelijke ontwikkelingen, als kwartiermaker in het gebied te vestigen wordt Artpark a.h.w. een culturele gebiedsincubator die de plek alvast betekenis geeft en op de kaart zet, publiek kennis laat nemen van de kwaliteit van deze locatie. Artpark brengt de stad naar de haven en omgekeerd.

Beeld:   voorgestelde projectlocatie Marconistraat zone  –  status:  niet doorgegaan

Artpark:zone 1,1Mb

 

Artpark Volkskrant 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site