Cultuureiland – locatieonderzoek

vrijdag 03 augustus, 2018

Belangstelling voor het plan Artpark vanuit de gemeente Amsterdam:  3 juli 2018 vond een interessant rondetafelgesprek plaats in het Amsterdamse Bos. Het ging over de ambitie van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de ontwikkeling en vorm van een mogelijk ‘Cultuureiland’ rondom het Bostheater (in het Amsterdamse Bos). Ook de initiatiefnemer van Artpark was hier voor uitgenodigd en heeft een presentatie gegeven. Tot op heden zijn er nog geen vervolg ontwikkelingen . . . .

Nieuws / Programma

Artpark blijft actueel in 2022

donderdag 27 januari, 2022

Het plan Artpark als groen hybride park met een sterke en diverse culturele dimensie blijft actueel omdat het concept kunst en cultuur zichtbaar en beleefbaar maakt voor een breed publiek. Ook voor publiek dat nooit of weinig in musea komt. Dit jaar gaan we ons wederom oriënteren naar een geschikte locatie en gemeente wat in het dicht geplande Nederland bijzonder moeilijk is. De locatie kan ook een bestaand park of gebied zijn dat qua bestemming open staat voor transformatie en herontwikkeling . . . . .

Artpark concept en post-pandemie

zondag 14 februari, 2021

Kunst en cultuur   >  Tijdens deze onzekere periode voor de cultuursector en natuurlijk ook voor velen anderen, is het goed om na te denken over hoe om te gaan met kunst en cultuur in tijden van een pandemie (nieuwe lock-downs?) én daarna . . . Cultuurbeleid en strategie zullen opnieuw bekeken moeten worden. Er zal ook gezocht moeten worden naar ándere en nieuwe vormen van kunstbeleving/bezoekersparticipatie. Daarnaast: de bezoekersdruk op de openbare ruimte, de stranden, natuurgebieden, bossen en parken is bijzonder groot (veel te druk) gebleken in deze periode. We kunnen constateren dat er in het dichtgeplande Nederland, met een groot ruimtevraagstuk, eigenlijk een enorm tekort is aan groene- en natuurlijke buitenruimte, vooral in en rond de stedelijk agglomeraties. Het hybride concept van Artpark als een groene culturele biotoop blijft meer dan ooit actueel en toekomstbestendig.

Cultuureiland – locatieonderzoek

vrijdag 03 augustus, 2018

Belangstelling voor het plan Artpark vanuit de gemeente Amsterdam:  3 juli 2018 vond een interessant rondetafelgesprek plaats in het Amsterdamse Bos. Het ging over de ambitie van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de ontwikkeling en vorm van een mogelijk ‘Cultuureiland’ rondom het Bostheater (in het Amsterdamse Bos). Ook de initiatiefnemer van Artpark was hier voor uitgenodigd en heeft een presentatie gegeven. Tot op heden zijn er nog geen vervolg ontwikkelingen . . . .

Artpark ‘Free-Zone’

maandag 05 maart, 2018

Toegankelijkheid en zichtbaarheid van kunst: Artpark ensceneert verbeelding, de beleving en ontmoeting met kunst op een andere wijze dan gebruikelijk, in een park. Plan voor een duurzaam permanent kunst- en cultuurpark:  eventueel gefaseerd te ontwikkelen door te starten met een modulair kunstlab als kwartiermaker en creatieve incubator voor de opmaak van een toekomstige groene culturele proeftuin – Artpark (ca. 8 – 12 ha. of bij voorkeur groter, afhankelijk van de locatie). Een mogelijk geschikte vestigingslocatie voor dit hybride kunstpark is het ontwikkelingsgebied Stadshavens Merwe-Vierhaven (M4H), maar ook andere gemeenten en gebieden zijn denkbaar. Artpark is een culturele ‘Free-Zone’ en groene buitenplaats. Een poëtische ‘park-campus’ voor presentaties en uiteenlopende kunstexperimenten. Hier is ruimte voor proefopstellingen, ‘work in progress’, kunst in de openbare ruimte, (tijdelijke) ruimtelijke installaties, kleinschalige experimentele expo-paviljoens, parasites, follies enz. Artpark kan middels een diverse programmering met aandacht voor nieuw talent en een interculturele dimensie, uitgroeien tot een nieuwe stedelijke culturele hotspot (gefaseerde ontwikkeling).

Artpark is een initiatief van Han Goan Lim (founder).