Missie

 
In een veranderende maatschappij ondergaan kunst en cultuur een dynamisch proces van ontwikkeling. Het publieksbereik en de aantrekkingskracht kunnen vergroot worden door kunst en cultuur anders te presenteren; in een andere, meer tot de verbeelding sprekende  inspirerende context gebaseerd op ‘experience’ en interactie.

ArtZone-010 is een plan voor een nieuw interdisciplinair en experimenteel presentatieplatform in Rotterdam dat ruimte biedt om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het concept is een voortraject en pioniersfase van een groter plan, het ontwikkelen van een hybride kunstpark als culturele proeftuin. Het richt zich op: beeldende kunst, architectuur/duurzaamheid, vormgeving & design, media-art. ArtZone-010 is een conceptuele proeftuin en laboratorium waar een ontmoeting en interactie plaats zal vinden met  het publiek. ArtZone-010 maakt als ‘experience park’ dwarsverbanden en cross-overs zichtbaar tussen creatieve disciplines en laat nieuwe vormen van samenwerking (co-creatie), experiment en presentatie zien. ArtZone-010 biedt ruimte voor creatief talent, innovatie en ondernemerschap. Het draagt bij aan de stedelijke diversiteit en dynamiek in de culturele infrastructuur, geeft een impuls aan de relatie tussen productie én presentatie, aanbod en publiek. Daarnaast versterkt het de positie en zichtbaarheid van de autonome beeldende kunst en genoemde disciplines.

Verbeelding als middel tot verandering

ArtZone-010, ‘free-zone’ en proeftuin is een plan voor de realisering van een nieuw interdisciplinair laboratorium- en presentatieplatform voor beeldend kunstenaars, vormgevers / designers, architecten en ontwerpers. Eveneens met bijzondere aandacht voor nieuwe media, artfilm, video, animatie, ‘gaming’, poëzie en performance. ArtZone-010 wordt een inspirerende proeftuin en misschien wel een nieuwe culturele hotspot, in een groene campus- achtige park ‘setting’. Culturele clustering genereert synergie en stimuleert ontwikkeling en samenwerking. De (2e fase) optie tot uitbreiding met internationale ‘kunstambassades’ versterkt niet alleen de transculturele internationale dimensie maar creëert ook een sociaal maatschappelijke betekeniswaarde.

Het zijn vaak de ‘fusions’ tussen de disciplines die vernieuwing en innovatie opleveren. Vermenging en interactie leiden tot nieuwe vormen van kunst en cultuur, genereren nieuwe inzichten in de samenleving. Kunst en cultuur zijn onlosmakend met de maatschappij verbonden en kan hier zelfs richting aan geven;  kunst verbindt.

Culturele vooruitgang en vernieuwing weerspiegelen zich in kunst, die veelal een voortrekkersrol inneemt. Kunst loopt altijd vooruit aan de ‘publieke vraag’.

Kunst gaat over vrijheid en onderzoek

ArtZone-010 creëert ruimte voor onderzoek en reflectie, werkt als een katalysator, versterkt door de context en het open concept de nieuwsgierigheid voor kunst en cultuur. ArtZone-010 als internationaal platform inspireert en verbindt kunstsectoren en disciplines, landen en culturen, waardoor ontmoeting en dialoog plaatsvindt.

ArtZone-010 wil een nieuw concept toevoegen aan de gevestigde culturele infrastructuur door kunst en cultuur ánders te presenteren en ook in een bezoekersperspectief een nieuwe dimensie geven aan de beleving van hiervan, door meer interactie en ‘experience’ die de betrokkenheid versterkt.

ArtZone-010 wil een culturele ‘free-zone’ zijn, een vrije culturele ruimte en proeftuin voor onderzoek en experiment, innovatie en duurzaamheid. Het ArtZone-010 concept zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek inclusief toeristen (internationaal stedentoerisme is een wereldwijde groeimarkt).

innovatie en duurzaamheid

Het nieuw op te richten ‘cross’-platform zal gevestigd worden in een duurzaam en energetisch / zelfvoorzienend expo-paviljoen (met groene buitenruimte als proeftuin). De architectuur zal refereren naar een ‘orangerie’ en een ‘greenhouse’. Het te ontwikkelen ‘light-building’ paviljoen zal gebruik maken van innovatieve en duurzame technologieën (eco-engineering,’clean-tech’ en ‘bio-technieken’) welke inzichtelijk gemaakt zullen worden voor publiek. Ook designers en kunstenaars zullen hier vorm aan geven.