Missie

 
In een veranderende maatschappij ondergaan kunst en cultuur een dynamisch proces van ontwikkeling. Het publieksbereik en de aantrekkingskracht kunnen vergroot worden door kunst en cultuur ánders te presenteren; in een andere, meer tot de verbeelding sprekende  inspirerende context gebaseerd op experience en interactie.
 

Artpark  is een plan voor een nieuw interdisciplinair en experimenteel kunstpark, mogelijk in Rotterdam dat ruimte biedt om nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een andere context te presenteren. Het ontwikkelingsscenario kan gefaseerd ontwikkeld worden tot een hybride kunstpark als culturele proeftuin (ca. 8 – 12 ha. of groter). Het richt zich op: beeldende kunst (meerdere kunstvormen), architectuur, duurzaamheid en circulair, vormgeving en design, media-art. Artpark is een conceptuele proeftuin en laboratorium waar een ontmoeting en interactie plaats zal vinden met het publiek. Artpark maakt als ‘experience park’ dwarsverbanden en cross-overs zichtbaar tussen creatieve disciplines en laat nieuwe vormen van samenwerking (co-creatie), experiment en presentatie zien. Artpark biedt ruimte voor creatief talent en innovatie. Het draagt bij aan de stedelijke diversiteit en dynamiek in de culturele infrastructuur, geeft een impuls aan het bereiken van een nieuw publiek. Kunst en cultuur als internationale vrijplaats en ‘free-zone’. Visie en programmaconcept, het aanbieden van kunst in een andere context en ambiance zal tot een breder en diverser publiek leiden is de verwachting.

 

Verbeelding als middel tot verandering

Artpark, ‘free-zone’ en proeftuin is een plan voor de realisering van een nieuw interdisciplinair laboratorium- en kunstplatform voor beeldend kunstenaars, vormgevers / designers, architecten en ontwerpers (cross-sectoraal). Eveneens met bijzondere aandacht voor nieuwe media en performance. Artpark wordt een inspirerende proeftuin en misschien wel een nieuwe culturele hotspot, in een groene parkcampus- achtige park ‘setting’. Culturele clustering genereert synergie en stimuleert ontwikkeling en samenwerking. De (2e fase) optie tot uitbreiding met internationale ‘kunstambassades’ versterkt niet alleen de transculturele internationale dimensie maar creëert ook een sociaal maatschappelijke betekeniswaarde.

Het zijn vaak de ‘fusions’ tussen de disciplines die vernieuwing en innovatie opleveren. Vermenging en interactie leiden tot nieuwe vormen van kunst en cultuur, genereren nieuwe inzichten in de samenleving. Kunst en cultuur zijn onlosmakend met de maatschappij verbonden en kan hier zelfs richting aan geven;  kunst verbindt.

Culturele vooruitgang en vernieuwing weerspiegelen zich in kunst, die veelal een voortrekkersrol inneemt. Kunst loopt altijd vooruit aan de publieke vraag.

 

Kunst gaat over vrijheid en onderzoek

Artpark  creëert ruimte voor onderzoek en reflectie, werkt als een katalysator, versterkt door de context en het open concept de nieuwsgierigheid voor kunst en cultuur. Artpark als internationaal platform inspireert en verbindt kunstsectoren en disciplines, landen, internationale steden en culturen, waardoor ontmoeting en dialoog plaatsvindt.

Artpark  wil een nieuw concept toevoegen aan de gevestigde culturele infrastructuur door kunst en cultuur ánders te presenteren en ook in een bezoekersperspectief een nieuwe dimensie geven aan de beleving van hiervan, door meer interactie te genereren die de betrokkenheid versterkt.

Artpark wil een culturele ‘free-zone’ zijn, een vrije culturele ruimte en proeftuin voor onderzoek en experiment, innovatie en duurzaamheid. Het Artpark concept zal aantrekkelijk zijn voor een breed en divers publiek inclusief toerisme (internationaal stedentoerisme is een wereldwijde groeimarkt).