Missie

 
In een veranderende maatschappij ondergaan kunst en cultuur een dynamisch proces van ontwikkeling. Het publieksbereik en de aantrekkingskracht kunnen vergroot worden door kunst en cultuur anders te presenteren; in een andere, meer tot de verbeelding sprekende  inspirerende context gebaseerd op ‘experience’ en interactie.

Artpark is een nieuw interdisciplinair en experimenteel presentatieplatform in Rotterdam dat ruimte biedt om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het richt zich op: beeldende kunst, architectuur/duurzaamheid, vormgeving & design, media-art (nieuwe media) en film; is een conceptuele proeftuin en laboratorium waar een ontmoeting en interactie plaats zal vinden met  het publiek. Artpark maakt als ‘experience park’ dwarsverbanden en cross-overs zichtbaar tussen creatieve disciplines en laat nieuwe vormen van samenwerking (co-creatie), experiment en presentatie zien. Artpark biedt ruimte voor creatief talent, innovatie en ondernemerschap. Het draagt bij aan de stedelijke diversiteit en dynamiek in de culturele infrastructuur, geeft een impuls aan de relatie tussen productie én presentatie, aanbod en publiek. Daarnaast versterkt het de positie en zichtbaarheid van de autonome beeldende kunst en genoemde disciplines.

Verbeelding als middel tot verandering

Artpark, ‘free-zone’ en proeftuin is een plan voor de realisering van een nieuw interdisciplinair laboratorium- en presentatieplatform voor beeldend kunstenaars, vormgevers / designers, architecten en ontwerpers. Eveneens met bijzondere aandacht voor nieuwe media, artfilm, video, animatie, ‘gaming’, poëzie en performance. Artpark wordt een inspirerende proeftuin en misschien wel een nieuwe culturele hotspot, in een groene campus- achtige park ‘setting’. Culturele clustering genereert synergie en stimuleert ontwikkeling en samenwerking. De (2e fase) optie tot uitbreiding met internationale ‘kunstambassades’ versterkt niet alleen de transculturele internationale dimensie maar creëert ook een sociaal maatschappelijke betekeniswaarde.

Het zijn vaak de ‘fusions’ tussen de disciplines die vernieuwing en innovatie opleveren. Vermenging en interactie leiden tot nieuwe vormen van kunst en cultuur, genereren nieuwe inzichten in de samenleving. Kunst en cultuur zijn onlosmakend met de maatschappij verbonden en kan hier zelfs richting aan geven;  kunst verbindt.

Culturele vooruitgang en vernieuwing weerspiegelen zich in kunst, die veelal een voortrekkersrol inneemt. Kunst loopt altijd vooruit aan de ‘publieke vraag’.

Kunst gaat over vrijheid en onderzoek

Artpark creëert ruimte voor onderzoek en reflectie, werkt als een katalysator, versterkt door de context en het open concept de nieuwsgierigheid voor kunst en cultuur. Artpark als internationaal platform inspireert en verbindt kunstsectoren en disciplines, landen en culturen, waardoor ontmoeting en dialoog plaatsvindt.

Artpark wil een nieuw concept toevoegen aan de gevestigde culturele infrastructuur door kunst en cultuur ánders te presenteren en ook in een bezoekersperspectief een nieuwe dimensie geven aan de beleving van hiervan, door meer interactie en ‘experience’ die de betrokkenheid versterkt. Artpark geeft een nieuwe impuls aan het inspirerend vermogen en de aantrekkelijkheid (beeldvorming) van de stad zowel nationaal als internationaal.

Artpark wil een culturele ‘free-zone’ zijn, een vrije culturele ruimte en proeftuin voor onderzoek en experiment, innovatie en duurzaamheid. Het Artpark concept zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek inclusief toeristen.

innovatie en duurzaamheid

Het nieuw op te richten ‘cross’-platform zal gevestigd worden in een duurzaam en energetisch / zelfvoorzienend expo-paviljoen (met groene buitenruimte als proeftuin). De architectuur zal refereren naar een ‘orangerie’ en ‘greenhouse’. Het te ontwikkelen ‘light-building’ paviljoen zal gebruik maken van innovatieve en duurzame technologieën (eco-engineering,’clean-tech’ en ‘bio-technieken’) welke inzichtelijk gemaakt zullen worden voor publiek. Ook designers en kunstenaars zullen hier vorm aan geven.