LOCATIE

Het Stadshavensgebied Merwe- Vierhavengebied (M4H) Rotterdam is mogelijk een geschikte locatie, maar er zijn ook andere locaties denkbaar. Artpark ontwikkelde al in 2007 (samen met UNO-architecten) hier een uitgebreid ontwikkelingsscenario met kunstpaviljoens voor de Marconistraat zone. Als start is een tijdelijke ‘pop-up’ situatie mogelijk, maar de ambitie is het streven naar een permanente locatie waar het kunstpark (ca. 5 – 10 ha.) zich duurzaam kan ontwikkelen en uitbreiden (groeipark). Artpark als integraal deel van een totale gebiedsontwikkeling voor het Merwe-Vierhavengebied, met ondermeer ruimte voor (experimenteel) wonen, vrije kavels, werken, maakindustrie (“Makersdistrict’), groen, recreatie en leisure.