LOCATIE

Het Stadshavensgebied Merwe- Vierhavengebied (M4H) Rotterdam is een geschikte locatie. Artpark ontwikkelde al in 2007 (samen met UNO-architecten) hier een uitgebreid ontwikkelingsscenario met kunstpaviljoens voor de Marconistraat zone. Als start is een tijdelijke ‘pop-up’ situatie mogelijk, maar de ambitie is het streven naar een permanente locatie waar het park zich duurzaam kan ontwikkelen en uitbreiden (groeipark). Artpark als integraal deel van een totale gebiedsontwikkeling voor het Merwe-Vierhavengebied, met ondermeer ruimte voor (experimenteel) wonen, vrije kavels, werken, maakindustrie (innovation district), groen, recreatie en leisure.