Programma visie

*

Ruimte voor culturele innovatie en vernieuwing

Ruimte voor experiment en verbeelding

De ontmoeting centraal

Interactie met publiek

Duurzaamheid en circulair

 

Artpark >  Flexibele jaarprogrammering met tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, design en vormgeving, architectuur, media-art, met aandacht voor cross-overs tussen disciplines en interactie met publiek. Gedurende het gehele jaar zullen diverse tentoonstellingen en kleinschalige presentaties te zien zijn, ook in de buitenruimte (Artpark campus). De organisatie van Artpark is verantwoordelijk voor de artistieke visie en een wisselende programmering. Artpark zal geen museale collectie samenstellen, samenwerken met andere kunstinstellingen en organisaties, regelmatig met gastcuratoren werken. 

 

het parkconcept

Het parkconcept (kunstpark) is gebaseerd op een eigentijds variant van een ‘buitenplaats’, een landschapspark als culturele proeftuin waar gewandeld en gerecreëerd kan worden, de ontmoeting met kunst en cultuur in een groene omgeving centraal staat.

presentatieruimte

Het op richten multifunctionele expo-gebouw zal meerdere culturele functies krijgen:  ondermeer een tentoonstellingsruimte, een ‘art & design store’ en een media-lounge voor AV/media-art, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van virtual reality experience. Daarnaast is deze ruimte geschikt als interdisciplinaire performance-ruimte en auditorium voor uiteenlopende presentaties, zoals debat, seminars en overige culturele evenementen.

kunstpaviljoens

Belangrijk voor Artpark is de buitenruimte (kunstpark, proeftuin / campus), kleinschalige paviljoens en kiosk-achtige kunstruimtes. Het hybride kunstpark (ca. 8 – 12 ha. of groter) is geen klassieke beeldentuin maar een culturele ruimte waar behalve presentaties ook proefopstellingen en ruimtelijke experimenten mogelijk zijn.  Focus op: beeldend  kunst, spatial design en architectuur op het snijvlak met kunst en design, soms met gebruik van (interactieve) media, zoals bijvoorbeeld een geluidspaviljoen of een virtuele ervaringsruimte.

internationale kunstambassades

Het Artpark programma voorziet ook in de realisatie van eveneens kleinschalige paviljoens die als internationale kunstambassade gebruikt kunnen worden (als optie). Dit zijn buitenlandse relaties waar Rotterdam een bijzondere stedenband mee heeft (Partner- Zustersteden of Zusterhavens); bijvoorbeeld Shanghai, Kobe, Seattle, Istanbul, Buenos Aires, Jakarta, Dresden, Oslo. Behalve Rotterdam als vestigingslocatie zijn ook andere steden denkbaar . . .

beeldende kunst

Artpark is meer dan een  stedelijk laboratorium- en presentatieplatform. Het biedt als ‘experience park’ en buitenplaats ruimte om ideeën te ontwikkelen en te presenteren.  Artpark maakt ontmoeting, dwarsverbanden en cross-overs zichtbaar tussen creatieve disciplines en laat nieuwe vormen van samenwerking  (co-creatie en fusions), onderzoek en presentatie zien. Ook is er ruimte voor procesmatige kunst, bio-art, urban art, media- geluidskunst en performance.

architectuur

Het Artpark programma biedt als ‘free-zone’ ruimte voor het experiment en innovatieve ontwikkelingen van duurzame architectuurconcepten op het snijvlak met beeldende kunst en spatial design, met bijzondere aandacht voor jonge architecten. Centraal staat het innovatief vermogen en de verbeeldingskracht van architectuur, het onderzoek naar nieuwe architectonische dimensies, materiaalonderzoek, co-creatie en cross-overs naar andere creatieve disciplines. Artpark heeft als laboratorium en proeftuin ruimte  om architectonische prototypen (bijvoorbeeld mobiele architectuur) te ontwikkelen. De geleidelijke ontwikkeling van innovatieve kunstpaviljoens als bijzondere presentatie- en ervaringsruimte, zal een extra dimensie geven aan de dynamiek en diversiteit van de architectuur en  het beeld van Rotterdam als architectuurstad mede versterken. Het streven is om gefaseerd een staalkaart van beeldbepalende paviljoens (kleinschalig) te ontwikkelen waarbij ook Rotterdamse architecten deel van uit maken. Uiteraard met aandacht voor duurzaamheid en circulair, hergebruik.

design en vormgeving

Artpark wil proeftuin en presentatieplatform zijn, ruimte bieden aan onderzoek en presentaties op het gebied van spatial design en vormgeving met name ruimtelijk werk op het snijvlak met mixed media, beeldende kunst en (interieur-) architectuur, maar ook experimentele mode is mogelijk. Talentvolle startende ontwerpers en vormgevers krijgen kansen om zich te presenteren. Ruimte voor environmental design, proefopstellingen en ruimtelijke experimenten. Innovatie, duurzaamheid en circulair, hergebruik en ‘re-use’, zijn belangrijke vertrekpunten.

AV/media-art

Centraal staan transitie, cross-overs en experience in uiteenlopende beeldende concepten in relatie tot audiovisuele- en digitale media, media-installaties, soundscape, screen-art, 3d en virtual reality experience, enz. Presentaties van nieuw talent, vernieuwende en experimentele creatieve games als kunstvorm. Ook zal zomers buitenprojectie op groot formaat op de gevel van het paviljoen mogelijk zijn.

artist in residence

In het kader van internationale uitwisseling zal gestreefd worden naar een x -aantal gast- en projectateliers voor tijdelijk gebruik. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van een aparte atelier-cluster. Rotterdam verliest steeds meer atelieraccomodaties omdat deze gebruikt worden als transformatieobjecten voor loft- en kluswoningen.