Architectuur

Free-zone en test-site voor kunstpaviljoens

In het Artpark programma is architectuur één van de pijlers, met bijzondere aandacht voor innovatie, duurzaamheid, circulair, ‘off-grid’. Centraal staat het innovatief vermogen en de verbeeldingskracht van architectuur, het zichtbaar maken van onderzoek naar nieuwe architectonische- en virtuele dimensies, co-creatie en cross-overs naar andere creatieve disciplines. Artpark creëert als ‘free-zone’ en proeftuin ruimte voor creativiteit en experiment om architectonische prototypen, ‘parasites’, ‘mobile architecture’ en speciale ‘light-building’ paviljoens te ontwikkelen. De geleidelijke collectieopbouw tot een unieke staalkaart van exclusieve paviljoens als bijzondere presentatie- en ervaringsruimte zal een extra dimensie geven aan de de architectuur in Rotterdam en het beeld van Rotterdam als architectuurstad mede versterken.

Selectie van de Artpark prijsvraag inzendingen, kunstpaviljoens, tijdens de Architectuurbiënnale Rotterdam: ‘Rotterdam 2007 City of Architecture’.

 

group-a3

GROUP A (Rotterdam)

PANOPTIC / Ebami Tom

pieterfigdor

Public Domain Architecten / Pieter Figdor  (Rotterdam)

moen-van-oosten

Moen & van Oosten Architecten (Rotterdam)

ilana-ifrah-ea

Ilana Ifrah, Anna Ernst, Alina Simoviciute

brein1

Atelier Architecten / Harold de Beer, Michael Waterdrager

jos-streng

Jos Streng e.a. / Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

multimediapaviljoen

Heidi van der Wardt (BUILDING TREND) e.a. / multimedia paviljoen

cl2

Ontwerpstudio op Zuid – Jeroen de Loor

werkwolkcarlo-v-driel

Carlo van Driel / ‘inflatable parasite’ – werkwolk

olafmooij-mer

Olaf Mooij / mobiele expo-trailer ‘M.E.R.’

DAF Architecten3

DaF-architecten – ‘Artwalk’

Dirk Osinga / Thomas Wortmann

Moederscheim Moonen –  inzending: ‘Lighthouse’