Design & vormgeving

Artpark wil ruimte bieden aan onderzoek en (experimentele) nieuwe ontwikkelingen op het gebied van design en vormgeving, met name ruimtelijk en plastisch werk (spatial design) op het snijvlak met beeldende kunst en (interieur-) architectuur. Duurzaamheid en hergebruik (‘re-use’), circulair, zullen hier een belangrijk vertrekpunt zijn. Talentvolle startende ontwerpers en vormgevers krijgen kansen om zich te presenteren. Daarnaast is er buiten ruimte voor proefopstellingen en experimenten. Artpark wil een proeftuin en presentatieplatform zijn voor innovaties op het gebied van design, 3D printing . . .

Artpark doet dit niet alleen en zal samenwerking zoeken met relevante partners.

designcentrum4

concept impressie / UNO – Architekten & Ingenieurs